Gaya Hidup

Gaya hidup ini memfokuskan kepada gaya hidup orang yang bekerja sendiri di rumah. Terdapat pelbagai halangan seperti suka menangguh masa dan masalah dunia internet yang mungkin ramai yang nak tahu jalan penyelesaiannya.