Tips kali ini lebih ke arah pengurusan masa. Apa yang terbayang di fikiran kita kalau mendengar time management? Sudah tentu time management bermaksud cara menguruskan masa.